KADERLID IN BEELD

‘IK WIL GRAAG MEEHELPEN’

Tekst Bart Speleers Beeld Jeannette Schols

De zorg gaat Leny Gubbi (71) aan het hart. Daarom is ze sinds kort actief binnen FNV Senioren. ‘Ik wil iets bijdragen aan het oplossen van de problemen in de zorg.’

'Wie rijk is, kan zorg kopen. Maar wie arm is, moet maar kijken hoe die zich redt. Misschien kunnen zij een beroep doen op mantelzorgers, maar wat als een netwerk ontbreekt? Hoe lossen we de zorg voor deze mensen op?’, vertelt Leny Gubbi uit IJsselstein.

ZORG EN WONEN

Het is een vraagstuk dat Leny bezighoudt, net als veel andere thema’s die gaan over zorg, wonen en welzijn. Haar warme belangstelling voor maatschappelijke kwesties blijkt uit haar cv. De gepensioneerde personeelsadviseur en ambtelijk secretaris van medezeggenschapsraden zat in het verleden in de IJsselsteinse Wmo-raad en in de gemeenteraad, waar zij zich bezighield met het sociale domein.

‘De problemen in de zorg zijn niet gering: wachtlijsten, een tekort aan huisartsen, te weinig vrijwilligers en overbelaste mantelzorgers’

MOTIVATIE

Sinds een paar maanden zet Leny zich in voor FNV Senioren, als lid van de beleidsadviesgroep (BAG) Zorg, wonen en omgeving(ZWO). ‘Deze BAG adviseert onder andere over de betaalbaarheid van de zorg, mantelzorg, het tekort aan seniorenwoningen en ondersteuning van senioren bij allerlei problemen. En dat zijn precies onderwerpen die ik belangrijk vind.’ Dat er zo weinig vrouwen in de beleidsadviesgroepen zitten was voor Leny een extra motivatie om zich verkiesbaar te stellen voor de BAG ZWO.

PROBLEMEN ZORG

‘Ik heb ideeën, ben fit en wil graag meehelpen om adviezen op te stellen die uiteindelijk in het beleid van FNV Senioren en de hele FNV worden opgenomen. Beleid wat tot resultaten leidt waar de leden wat aan hebben. Want de problemen in de zorg zijn niet gering: wachtlijsten, een tekort aan huisartsen, te weinig vrijwilligers en overbelaste mantelzorgers. Eerlijk gezegd is dit niet de samenleving waarin ik wil leven.’

Wil jij ook actief worden voor FNV Senioren? Neem dan contact op met Lili Brouwer: lili.brouwer@fnv.nl, 06 53942515