VOORWOORD

VERHOOG ONS INKOMEN

Het inkomen van senioren staat bij FNV Senioren hoog bovenaan de agenda. Zeker nu de onderhandelingen over de invulling van het pensioenakkoord gaande zijn. Op korte termijn, voor de zomer, moet al veel duidelijk worden.

beeld Jeannette Schols

Het nieuwe pensioensysteem zal fundamenteel anders zijn dan de bestaande regelingen. Hoe zullen de bestaande pensioenrechten hun plaats krijgen in het nieuwe systeem? En hoe zit het met de indexatie van onze pensioen? Met een gemiddeld rendement van vijf procent die de pensioenfondsen maken, is niet-indexeren niet te verkopen.

Pensioenen

Daar was het publiek tijdens een onlangs door FNV Senioren georganiseerde pensioenconferentie het mee eens. Maar over tal van andere pensioenzaken verschilden de meningen. Over de conferentie staat een uitgebreid verslag in dit magazine.

Hogere AOW

Het zijn niet alleen de pensioenen die van invloed zijn op de koopkracht van gepensioneerden, maar ook het wettelijk minimumloon. Een verhoging van het minimumloon betekent immers verhoging van de daaraan gekoppelde AOW. Het minimale uurloon is nu een kleine tien euro, en dat is veel te laag om fatsoenlijk van te kunnen leven. De slachtoffers van het minimumloon zijn vaak jongeren, maar ook opvallend veel gepensioneerden die genoodzaakt zijn naast hun AOW te blijven werken om in hun levensonderhoud te voorzien.

Veertien euro

De FNV-brede campagne ‘Voor14’ wil dat het minimumloon omhooggaat van tien naar minimaal veertien euro, zodat iedereen kan leven in plaats van overleven. FNV Senioren schaart zich achter deze campagne. Dat onze leden al bezig zijn met het voorbereiden van acties, is hier te lezen.

Tot slot, hulde voor vakbondsman Wim Leewis en z’n vrouw An Rook, die zich succesvol verzetten tegen de sloop van hun volksbuurt! Lees erover in dit magazine.

JAN R. DE JONG
VOORZITTER SECTOR FNV SENIOREN