POST VAN LEDEN

REACTIES

GOED WERK

Elke keer valt het mij op hoe goed werk de FNV doet voor diegenen die hulp nodig hebben als men door onverwachte gebeurtenissen in de problemen gekomen zijn. Hopelijk gaat dit zo verder met de nieuwe FNV-voorzitter. Maria Kwakman

VOEDSELBANK

In de laatste FNV Magazine Senioren stond een foto van gepensioneerde vrijwilligers van de Voedselbank. Wat erg dat u in uw magazine ook weer reclame maakt voor werken bij de Voedselbank en wat erg dat senioren dit kennelijk ook doen! Armoede is een groot probleem, wat politiek opgelost moet worden. Roep al die senioren op om het probleem politiek aan te pakken! Corry Westgeest

AOW-TEKORT

U schrijft in nummer 4 dat een groeiende groep senioren geen volledige AOW ontvangt en dat dit gerepareerd moet worden. Ik vind dat u te kort door de bocht gaat. Er zijn Nederlanders die in het buitenland hebben gewerkt en in Nederland AOW-premie betaalden om uiteindelijk een volledige AOW te krijgen. Zij kunnen zich goed belazerd voelen als de onvolledige AOW van gepensioneerden gerepareerd wordt. Het bestaan van de groep die AOW-premie vanuit het buitenland betaalde, is zeker een reden om het onderwerp voorzichtig te behandelen en een reden om het AOW-tekort niet te repareren. Frits Meijboom

KOOPKRACHT SENIOREN MOET FORS VERBETEREN

‘Het is mooi dat het pensioenstelsel toekomstbestendiger wordt en het pensioenvooruitzicht voor miljoenen mensen verbetert. Maar ik zie ook dat de flink opgelopen koopkrachtachterstand van gepensioneerden nog lang niet wordt gerepareerd. Daarom zijn er dringend aanvullende maatregelen nodig om de koopkracht van alle huidige en toekomstige senioren fors te verbeteren.’ Tuur Elzinga, vicevoorzitter en pensioenonderhandelaar FNV. ‘Zeker weten. We moeten ieder dubbeltje 3x omdraaien. Niet leuk meer, je kunt helemaal niks meer.’ Coby Vervoort ‘Ja, wij zijn ook tien jaar geleden met pensioen gegaan. Wat bleek? Drie beleggingspensioenen verdampt! Dus huis verkopen, dan nog twaalf jaar geen indexering van ons restje pensioen en in 2013 8 procent gekort. Bij elkaar opgeteld zestigduizend euro in de min! Denk niet dat onze VVD overheid daar enig benul van heeft!! (diefstal)’ Cees van Tintelen

Deel deze pagina