FAQ

THELMA & JANNY

Geven antwoord


Onder gepensioneerden leven veel vragen over inkomen, wonen, zorg en vrije tijd. Als door­gewin­terde leden van FNV Senioren hebben wij, Thelma en Janny, op veel vragen een antwoord!

Mijn vrouw, die in het verpleeg­huis woont, krijgt ’s nachts regelmatig ongewenst bezoek van mannelijke bewon­deraars, die ook dement zijn. Klagen bij het personeel heeft niet geholpen. Wat kan ik verder doen?

Deze situatie maakt het voor jouw echtgenote wel heel onveilig. Als je geen gehoor vindt bij de teamleider van de afdeling is het goed het hogerop te zoeken. Samen met de cliëntenraad van de zorglocatie kun je een gesprek aanvragen met de locatiemanager. Het is sowieso handig de cliëntenraad in te seinen. Jouw echtgenote is waarschijnlijk niet de enige die ’s nachts last heeft van grensoverschrijdende medebewoners. De cliëntenraad behartigt de belangen van bewoners en naasten. En wil daarom graag weten wat er speelt. Levert een gesprek met de locatiemanager niets op, dan is de interne klachtenfunctionaris de volgende stap. Elk verpleeg- en verzorgingshuis is verplicht een klachtenregeling te hebben. Deze functionaris helpt met het aankaarten van het probleem en het vinden van een oplossing. Je kunt hem of haar gewoon bellen. Blijkt dit ook niet te werken dan rest een schriftelijke klacht bij de externe landelijke onafhankelijke geschillencommissie. Omdat je als naaste afhankelijk bent van goede zorg voor je partner, is de relatie met het zorgpersoneel belangrijk. Als je deze stappen ingewikkeld vindt, kun je ook meteen de cliënt­vertrouwens­persoon inschakelen. Die helpt en begeleid je in het klachtenproces.

Ik merk dat ik op steeds minder plekken met contant geld kan betalen. Kan ik straks nergens meer cash betalen?

Goede vraag. Hoe zit dat precies, vroegen we aan De Nederlandsche Bank, die recent onderzoek deed naar contant betalen. Daaruit blijkt dat bijna alle winkeliers (96 procent) cash aanneemt. Maar het accepteren van contant geld is wel teruggelopen afgelopen jaren. En die trend zal doorzetten. De winkeliers, horeca en overheid gaan dus de komende jaren bepalen of jij met cash of pin moet betalen. Maar als het aan DNB en FNV Senioren ligt, gaat dat niet gebeuren. Contant betalen moet in de toekomst overal mogelijk blijven, vindt DNB. Daar is FNV Senioren het volledig eens. ‘Er is een grote groep senioren die regie wil houden over de eigen portemonnee en met contant betalen precies kan bijhouden wat er in- en uitgaat’, zegt bestuurder Lili Brouwer van FNV Senioren. ‘Daarnaast zijn er ouderen die niet internetbankieren of geen pinpas hebben. Voor hen is cash het enige betaalmiddel. Senioren moeten zelf kunnen bepalen hoe zij betalen. En als dat met contant geld is, dan moet dat overal kunnen.’

In de krant las ik dat huurders van een sociale huurwoning een huurverlaging krijgen. Klopt dat?

Dat klopt, althans voor een deel van de huurders van een sociale huurwoning. Of je recht hebt op de eenmalige huurverlaging hangt af van je inkomen en de hoogte van de huur. Een voorbeeld: een stel, van wie minstens één persoon AOW ontvangt, met een jaarinkomen dat onder 32.075 euro ligt en een kale huur heeft die hoger is dan 633,25 euro, ontvangt de huurverlaging. Ben je een alleenwonende AOW’er of heeft je gezin een andere samenstelling, kijk dan op onderstaande link welk inkomen en huurgrens voor jou gelden! Hoeveel de huur wordt verlaagd, verschilt per huurder. Voor de een zal dat een paar euro zijn, voor de ander een veel hoger bedrag. Om de huurverlaging te krijgen, hoef je niets te doen. De woningcorporatie zal je uiterlijk op 1 april 2021 een voorstel doen voor huurverlaging. Heb je in 2020 een inkomensdaling gehad? Dan moet je zelf om de huurverlaging vragen bij je woningcorporatie. Een voorbeeldbrief vind je op www.woonbond.nl, waar je ook kunt nakijken of je in aanmerking komt voor huurverlaging. Bovendien vind je er antwoorden op veel vragen over de eenmalige huurverlaging.

Deel deze pagina