VERKIEZINGEN

Zorg en wonen voor senioren

OPROEP AAN NIEUW KABINET

Tekst Andrew Groeneveld Beeld Marijn van der Waa

Het nieuwe kabinet zal straks stevig aan de bak moeten op het gebied van zorg en wonen voor ouderen. FNV Senioren zet de belangrijkste onderwerpen op een rij.

Decentraliseren was in de Haagse politiek jarenlang het toverwoord. Het bracht weinig goeds. Onduidelijke regels, ongelijke behandeling, ingewikkelde procedures: als het aan de FNV ligt gaat de boel op de schop.

SCHOON HUIS

Neem de Wet maatschappelijke ondersteuning, WMO. ‘Door decentralisatie zijn heel veel problemen ontstaan’, vertelt Leny Gubbi, kaderlid FNV Senioren. ‘Er is onduidelijkheid over wat wel en niet wordt vergoed. Duidelijke basisregels ontbreken. Neem huishoudelijke hulp. In sommige gemeenten krijg je er makkelijk een paar uur bij, andere gemeenten zijn strenger.’ ‘Zonder bureaucratisch te worden, kan het gewoon veel duidelijker’, legt Gubbi uit. ‘Wat is bijvoorbeeld een schoon huis? Moet dan de wc één keer per week worden schoongemaakt? Eens per twee weken? Iedere maand? En wat mag dat dan kosten? Het is niet moeilijk om dat een keer op te schrijven.’

MAATWERK

De FNV wil minder vaagheid, meer ruimte voor realisme en maatwerk. Daarnaast vindt FNV Senioren dat de eigen bijdrage die mensen momenteel voor de WMO betalen weer afhankelijk wordt gemaakt van het inkomen. De lasten worden zo veel eerlijker verdeeld. Deze maatregel is ook nodig omdat steeds meer mensen met een midden- of hoog inkomen een beroep doen op de WMO. Het is niet logisch dat zij evenveel betalen als senioren met een smalle beurs.

GEEN PRETJE

Tegelijkertijd, stelt de bond, moet er echt een oplossing komen voor de situatie van mensen met een minimuminkomen en chronisch zieken. Zij gaan vaak gebukt onder de last van verzekeringspremies voor zorg en het eigen risico. Ook het feit dat de regels en procedures rond de gewone ziektekosten (huisarts, ziekenhuis, etc.) en de langdurige zorg (verpleeghuis, revalidatie) zo verschillend zijn, zorgt voor onnodig veel problemen. Gubbi: ‘Als je die schotten weghaalt wordt het duidelijker en eenvoudiger. Dat is heel belangrijk. Je zal maar ziek zijn, geen vangnet hebben en steeds ingewikkelde formulieren moeten invullen. Dat is geen pretje.’

WONEN

FNV Senioren vraagt ook extra aandacht voor de woonsituatie van senioren. Sowieso moet haast worden gemaakt met de bouw van woningen om de doorstroming te bevorderen. Veel te veel senioren wonen in slechte en ongezonde huizen, die niet goed toegankelijk zijn. Daarnaast moeten er snel nieuwe woonvormen worden ontwikkeld, zoals vormen tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis in. Gubbi: ‘Er is een enorm tekort aan seniorenwoningen, maar ook aan huisvesting voor groepen ouderen. Er zijn wel initiatieven, maar door alle regels is het ingewikkeld om zoiets te realiseren.’

MANTELZORGERS

Op het wensenlijstje van FNV Senioren staan ook verpleegvoorzieningen waarbij een mantelzorger mee mag verhuizen. ‘Zo voorkom je schrijnende situaties. Het bouwen is misschien duurder, maar mantelzorgers kunnen veel doen, voor de partner én voor het verpleeghuis. Zo levert het ook heel veel op.’

Zorg en wonen zijn belangrijke seniorenthema’s waar FNV Senioren aandacht voor vraagt. Andere thema’s zijn onder meer Inkomen en Maatschappelijke betrokkenheid (lees het bericht Senioren en Verkiezingen).

Deel deze pagina