VOORWOORD

SPANNENDE TIJD

We leven in een spannende tijd. Door corona, dat zoveel invloed op ons leven en de samenleving heeft, maar ook door zorgen over ons inkomen. De koopkracht van gepensioneerden is afgelopen jaren alleen maar verminderd en het wordt tijd om dat te repareren.

Er ligt een conceptwettekst over de toekomst van de pensioenen op tafel, waar de vakbonden gezamenlijk een reactie op hebben gegeven. Dit gaat hopelijk zorgen voor koopkrachtherstel van de senioren. Ook maken we ons hard voor een stijging van de AOW, zodat het inkomen van gepensioneerden verder op peil komt. We houden de vinger aan de pols en volgen de ontwikkelingen nauwgezet!

Daarnaast hebben we te maken met de gevolgen van de lockdown. Er wordt veel gesproken over de zware tijd voor jongeren, maar ook veel senioren hebben het lastig. Voor hen is de wereld klein geworden. Activiteiten zijn komen te vervallen, contacten verminderd en als je naasten niet in de buurt wonen, ben je veel op jezelf aangewezen. Contact met elkaar houden is gelukkig nog wel op vele manieren mogelijk. Op deze pagina is te zien en te lezen hoe leden van FNV Senioren dat doen.

Laten wij er op vertrouwen dat met het begin van de lente en het uitgebreid vaccineren er weer meer ruimte komt voor contact en activiteiten. Vooruitkijken op het leven na corona kan altijd. Vijf senioren vertellen op deze pagina waar zij van dromen na het indammen van het virus. Laat je inspireren.

Tot slot wens ik jullie namens ons bestuur dat we gezond deze periode doorkomen en dat de koopkracht van senioren sterk zal worden verbeterd. JAN R. DE JONG VOORZITTER SECTOR FNV SENIOREN