SERVICE 2/3

VOOR LEDEN VAN FNV SENIOREN


Belastingservice FNV

Ook dit jaar staat Belastingservice FNV weer voor je klaar voor het invullen van de Belastingaangifte 2021. Een afspraak maken kan digitaal of via ons Contactcenter: 088 - 368 0 368 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur). De aangifte wordt samen met jou op een invullocatie of telefonisch ingevuld (afhankelijk van de coronamaatregelen die dan gelden). Meer informatie vind je op deze pagina!


Ga stemmen!

Op woensdag 16 maart 2022 zijn er in de meeste gemeenten gemeenteraadsverkiezingen. Breng je stem uit, want het beleid van de gemeenten is van grote invloed op het leven van ons allemaal, in het bijzonder voor senioren. Ook op lokaal niveau zetten leden van FNV Senioren zich in voor een menswaardige samenleving die mensen gelijke kansen biedt en waar mensen met respect behandeld worden. Bijvoorbeeld door te lobbyen in jouw gemeente. Als uitgangspunt daarvoor is een Tienpuntenplan voor de gemeenteraadsverkiezingen opgesteld. Voor senioren zijn veel punten uit dat plan extra belangrijk, zoals structurele aanpak van armoede, betere ouderenzorg, steun voor mantelzorgers en bevorderen van basisvaardigheden als lezen, schrijven en digitale vaardigheden. Wil je het volledige tienpuntenplan lezen, ga dan naar fnv.nl/tienpuntenplan.


Declareren voor kaderleden

FNV Senioren krijgt soms vragen van kaderleden of vrijwilligers over het digitaal declareren via het nieuwe Kaderportaal. Het kost hen, zeker de eerste keer, wat meer moeite om het digitale systeem te gebruiken. De declaratiepagina is daarom nu aangepast met meer uitleg. Er zijn verschillende manieren om te declareren. Onze voorkeur blijft uitgaan naar digitaal declareren via ‘Spendcloud’. Als het daar echt niet lukt, bestaat ook nog de mogelijkheid om een ‘normaal’ declaratieformulier in te dienen, zie daarvoor het kopje ‘liever via declaratieformulier?’ op dezelfde pagina. Voor meer informatie bekijk je de mogelijkheden en de handleiding declareren.

Deel deze pagina