FAQ

THELMA & JANNY

Geven antwoord

Tekst Pien Heuts Beeld Co de Kruijff


BIJ PENSIOEN­FONDSEN KOMEN VEEL KLACHTEN BINNEN OVER DIT ONDER­WERP

Onder gepensioneerden leven veel vragen over inkomen, wonen, zorg en vrije tijd. Als doorgewinterde leden van FNV Senioren hebben wij, Thelma & Janny, op veel vragen een antwoord.

Voordat ik met pensioen ging, heb ik het nabestaandenpensioen ingeruild voor een hoger ouderdomspensioen. Wist ik veel dat mijn vrouw daardoor na mijn overlijden niets meer krijgt. Is dat nog terug te draaien?

Helaas niet. Als je voordat je met pensioen gaat voor een andere pensioenvorm kiest, is dat definitief. De keuze het nabestaandenpensioen uit te ruilen is een optie als er geen partner meer is of als de partner voldoende eigen inkomsten heeft. Maar dat lijkt bij jullie niet het geval.

De meeste mensen kiezen voor een nabestaandenpensioen; dat is ongeveer zeventig procent van het ouderdomspensioen. Een lagere uitkering dus, maar wél met de zekerheid dat het pensioen wordt uitgekeerd tot de langstlevende partner sterft. Een ouderdomspensioen stopt daarentegen bij overlijden van de pensioengerechtigde.

Bij pensioenfondsen komen veel klachten binnen over dit onderwerp. Fondsen zouden veel duidelijker moeten aangeven wat de consequenties zijn van het opgeven van een nabestaandenpensioen.

De FNV wil dat pensioenfondsen, zeker met het oog op het nieuwe pensioenstelsel in 2026, daar gauw werk van maken. Pensioenfondsen moeten actief advies geven en de partner ook écht betrekken bij alle keuzes.

Bij het Nibud staan alle voor- en nadelen van uitruilen. Bellen met het Nibud kan ook: op dinsdag en donderdag tussen 9:00 en 12:00 naar 030-23 91 350.

Komend jaar word ik 75. Klopt het dat ik dan een medische keuring nodig heb om mijn rijbewijs te verlengen?

Correct. Vanaf je 75e heb je inderdaad een gezondheidsverklaring en medische keuring nodig om een verlenging van vijf jaar te krijgen. Het is raadzaam vier of vijf maanden voordat je rijbewijs verloopt bij het CBR de gezondheidsverklaring in te vullen. Via het CBR of de gemeente kun je ook een papieren versie kopen.

Na de verklaring te hebben ingevuld, krijg je van het CBR papieren voor de medische keuring. Bij elke willekeurige huisarts kun je daarvoor terecht, maar meestal niet bij je eigen huisarts. Op basis van die keuring verstrekt de arts van het CBR een Verklaring van Geschiktheid waarmee je bij de gemeente het rijbewijs weer voor vijf jaar (à zo’n veertig euro) kunt verlengen.

Soms eist het CBR aanvullend medisch onderzoek of een rijtest. De keuring bij de huisarts kost ongeveer vijftien euro per vijf minuten. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden deze kosten. Meer informatie kun je vinden bij het CBR of tel. 088 – 227 77 00.

SOMS EIST HET CBR AANVULLEND MEDISCH ONDERZOEK OF EEN RIJTEST
MET HET HUIS ALS ONDERPAND KUN JE GELD UIT STENEN HALEN

We dachten dat we het wel zouden redden met AOW en een klein pensioen. Niet dus. Kunnen we de overwaarde van ons huis te gelde maken?

Je bent niet de enige. Eén op de twintig AOW’ers heeft een laag of geen aanvullend inkomen. Dan kan het opnemen van de overwaarde financieel lucht geven. Met het huis als onderpand kun je geld uit stenen halen.

Door bijvoorbeeld de hypotheek te verhogen of een tweede hypotheek te nemen. Een andere optie is een krediethypotheek waarmee je extra geld kunt opnemen binnen je hypotheek. Het is een doorlopend krediet, met je huis als onderpand. Tot aan de afgesproken limiet kun je vrij opnemen wanneer je het nodig hebt. De rente is variabel.

Heb je te weinig inkomen voor de voorgaande opties, dan is er nog de opeethypotheek. Dat is een lening die meestal uit twee delen bestaat: een deel van de lening kun je ineens of in maandelijkse termijnen opnemen, het andere deel gebruik je om hypotheekrente mee te betalen. Meer informatie vind je bij Vereniging Eigen Huis (zoek op ‘overwaarde’).

Deel deze pagina