PENSIOENFONDS

Verkiezingen verantwoordingsorgaan

STEM OP FNV-KANDIDAAT!

Tekst Bart Speleers Beeld Liesbeth Dinnissen

'HET VO HEEFT ÉCHT INVLOED OP HET BELEID VAN HET PENSIOEN­FONDS'

Pensioen is voor veel gepensioneerden een lastig maar belangrijk onderwerp. Gelukkig is er het Verantwoordingsorgaan (VO) dat namens jou meestuurt in het beleid van het pensioenfonds. Bij een aantal fondsen kun je dit jaar de VO-leden kiezen.

Het Verantwoordingsorgaan (VO) bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en gepensioneerden en geeft advies aan het pensioenfondsbestuur. Het orgaan adviseert onder meer over de hoogte van de premie, het beleggings- en communicatiebeleid en - zover mogelijk - pensioenindexatie. Daarnaast geeft het VO in het jaarverslag een oordeel over het handelen van het bestuur en doet het namens de gepensioneerden bindende voordrachten voor een deel van de bestuursleden.

INVLOED

Deelnemers van het VO worden meestal voorgedragen, maar bij sommige pensioenfondsen worden zij gekozen door de pensioendeelnemers. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het pensioenfonds van ABP (overheid en onderwijs). Bij dit fonds zijn dit jaar verkiezingen voor het VO, waarbij ook gestemd kan worden op FNV-kandidaten. Eén van de kandidaten voor het Verantwoordingsorgaan bij het ABP is de gepensioneerde Annelies van Egmond, lid van FNV Senioren. De voormalig docente legt uit dat het VO echt invloed heeft op het beleid van het pensioenfonds. ‘Mede door het Verantwoordingsorgaan zijn er afgelopen jaren bij het ABP afspraken gemaakt om te voorkomen dat groepen deelnemers door fouten in de uitvoering benadeeld worden’, vertelt Van Egmond. ‘Ook wordt er nu bij het fonds belegd met meer aandacht voor klimaat en mensenrechten en zijn er criteria geformuleerd voor een evenwichtige afweging van belangen van groepen deelnemers.’

BELANGRIJK

De komende jaren staan er belangrijke onderwerpen op de agenda van de pensioenfondsen en van de Verantwoordingsorganen. Denk aan de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel en de toekomstige verdeling van het rendement. En uiteraard een hot item als de indexatie van de pensioenen. ‘Het VO heeft daar nu weinig invloed op’, legt Van Egmond uit.

‘Pensioenfondsen en VO’s zijn met handen en voeten gebonden aan wat De Nederlandsche Bank voorschrijft. Dat vind ik frustrerend. Gepensioneerden hebben al dertien jaar geen indexatie gehad, terwijl de kosten door de inflatie omhooggaan. Maar het is aan de regering en de Tweede Kamer om daarin verandering te brengen.’

GA STEMMEN

Gepensioneerde FNV-leden kunnen stemmen op gepensioneerde kandidaten voor het VO. ‘Maak gebruik van jouw stemrecht en stem op een FNV-kandidaat’, adviseert Van Egmond. ‘De FNV’ers in de VO’s behartigen de belangen van werkenden én gepensioneerden en staan voor solidariteit, collectiviteit en stabiliteit.’ Dus wil je dat jouw pensioenfonds de juiste koers vaart en de goede keuzes maakt, stem dan op een FNV-kandidaat in het Verantwoordingsorgaan!

OP DE AGENDA VAN HET VO STAAT EEN HOT ITEM: DE INDEXATIE VAN DE PENSIOENEN

HOE STEMMEN?

Gepensioneerden van pensioenfondsen waar verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan worden gehouden, krijgen per post een uitnodiging om te stemmen. Hou de brievenbus dus in de gaten! Dit jaar zijn er verkiezingen bij meerdere fondsen, waaronder het ABP (van 4 tot 25 april 2022).

Deel deze pagina