VOORWOORD

SCHANDALIG!

De prijzen stijgen fors, maar het inkomen van senioren stijgt niet mee. Sterker nog, de koopkracht van gepensioneerden blijft al jaren achter. Daar maakt FNV Senioren zich zorgen over. En dan blijkt ook nog dat de nieuwe regering de AOW los wil koppelen van de extra verhoging van het wettelijk minimumloon, waardoor gepensioneerden financieel nog verder achteropraken bij werkenden. Een schandalig voornemen van de regering en asociaal, zoals Willem Noordman van het dagelijks FNV-bestuur in dit interview zegt. Dit raakt de portemonnee van senioren en ons sociale zekerheidsstelsel in het hart, en dat is onaanvaardbaar. Rutte moet dit plan snel van tafel halen. Zo niet, dan volgen er acties!

Een lichtpuntje voor de koopkracht van gepensioneerden is dat een aantal pensioenfondsen dit jaar mogelijk de pensioenen kan verhogen. Nog lang niet allemaal, maar na jaren van stilstand zit er beweging in. Door het pensioenakkoord en goede rendementen op de beurs komt indexatie van de pensioenen eindelijk dichterbij. Laten we hopen dat de pensioenen voor alle gepensioneerden de komende jaren omhoog gaan. Dat is hard nodig met deze sterke inflatie.

Niet alleen inkomen geeft onze sector kopzorgen. Hoe zit het met het kabinetsplan om te bezuinigen op de (ouderen)zorg? En het tekort aan (senioren)woningen en zorgpersoneel, de overbelasting van mantelzorgers en de toenemende armoede, ook onder senioren?

Het regeerakkoord draagt het motto ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’, maar dat zien we niet terug in de kabinetsplannen. Werk aan de winkel dus, voor FNV Senioren en de leden. Samen gaan we voor een eerlijker, rechtvaardiger en socialer Nederland!

Hettie Kijzers Manager collectief senioren

Deel deze pagina