VOORWOORD

DE IMPACT VAN CORONA

Het coronavirus heeft het land stilgelegd, de economie hard getroffen en ons leven op slot gezet. Maar bovenal heeft corona slachtoffers gemaakt, vooral onder senioren. M’n medeleven gaat uit naar de overledenen, hun familie en vrienden en naar mensen die ziek of herstellende zijn. Gezondheid gaat boven alles, dus laten we hopen dat we het virus er snel onder krijgen.

beeld Jeannette Schols

Zolang corona rondwaart, zal het leven er totaal anders uitzien dan vier maanden geleden. Maar ook daarna wordt het niet meer zoals het was. Deze onzekere, zware periode zet aan tot nadenken over de toekomst: hoe moet de maatschappij eruit gaan zien, wat is nodig om de economie te herstellen, hoe bieden we generaties hoop op werk, inkomen en zekerheid? En wat moet er anders in de zorg, dat door jarenlange bezuinigingen is uitgehold. Er is applaus voor onze zorghelden, volkomen terecht, maar van applaus alleen kunnen zij niet leven, vertellen drie zorgmedewerkers in dit magazine. Ook zijn zij bang dat uiteindelijk vooral senioren de dupe zullen zijn van de problemen in de (ouderen)zorg. Herwaardering voor de ouderenzorg is hard nodig: minder werkdruk, meer geld en personeel, betere zorg voor ouderen en blijvend applaus voor de mensen in de zorg. De crisis heeft vooralsnog geen negatief effect op de pensioenen, die worden gewoon uitbetaald, maar de pensioenfondsen staan wel flink onder druk door instortende aandelenmarkten. Desondanks gaat FNV Senioren voor indexering van de pensioenen in 2021. De uitwerking van het pensioenakkoord, dat binnenkort voltooid zal zijn, houden we dan ook scherp in de gaten. Na jaren van achteruitgang van koopkracht, is een inhaalslag nodig. Corona of niet.

JAN R. DE JONG
VOORZITTER SECTOR FNV SENIOREN