PENSIOEN

De nieuwe pensioenwet

INDEXATIE VOOR HET GRIJPEN

Tekst Bart Speleers Beeld Rob Nelisse

Tot het pensioenakkoord in 2019 waren er geregeld demonstraties voor een goed pensioen.

‘GEPENSIONEERDEN ZIJN BETER AF MET HET NIEUWE PENSIOENSTELSEL’

Drie jaar geleden stemden de FNV-leden in met het pensioen­akkoord, dat nu is uitgewerkt in de Wet Toekomst Pensioenen. Wat betekent deze wet voor gepen­sioneerden en de hoogte van de pensioenuitkeringen?

Met spanning keek heel Nederland drie jaar geleden naar de FNV-leden. Zouden zij instemmen met het pensioenakkoord dat vakbonden, werkgevers en het kabinet hadden gesloten? Dat deden ze: meer dan 75 procent van de FNV-leden stemde in, waarna de uitwerking van het historische akkoord kon starten. Een paar maanden geleden werd de uitwerking daarvan in de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) aan de Tweede Kamer aangeboden voor behandeling.

Wanneer gaat de nieuwe pensioenwet in en wat zijn de gevolgen van de wet voor gepensioneerden? Gerard Riemen, bestuurder Pensioen bij FNV Senioren, beantwoordt de belangrijkste vragen.

Nederland heeft een goed pensioenstelsel, waarom dan deze nieuwe pensioenwet?

‘Een groot probleem van het huidige stelsel is dat er geen indexatie van de pensioenen mogelijk is. Afgelopen veertien jaar zijn de pensioenen niet aangepast aan het prijspeil. Daardoor is de koopkracht van gepensioneerden achtergebleven. Met de nieuwe pensioenwet kan er onder andere sneller geïndexeerd worden. De wet moet nog door de Tweede en Eerste Kamer, maar nu al gelden deels soepeler regels met het oog op de nieuwe wet, waardoor indexatie van de pensioenen dit jaar mogelijk al in zicht komt.’

Waarom kan er sneller worden geïndexeerd?

‘Het nieuwe pensioenstelsel gaat meer meebewegen met de economie en fondsen hoeven niet eerst hoge buffers op te bouwen. Als het goed gaat met de economie, dan gaat het pensioen sneller omhoog. Daar staat tegenover dat het pensioen ook verlaagd kan worden in een slecht jaar, als de beleggings­resultaten tegenvallen. Wat we gaan zien in het nieuwe stelsel is dat het pensioen een paar jaar omhoog gaat, dan een jaartje omlaag, weer omhoog, etcetera. Bovendien worden de schokken gedempt, zodat verlagingen beperkt blijven. De kans op verhogingen is groter dan op verlaging, waardoor gepensioneerden beter af zijn dan met het huidige pensioenstelsel.’

Wat gaat er gebeuren als de nieuwe pensioenwet wordt aangenomen?

‘Als de Tweede en Eerste Kamer instemmen, zal de nieuwe wet naar verwachting ingaan op 1 januari 2023. Daarna krijgen pensioenfondsen vier jaar de tijd om het nieuwe stelsel in te voeren. In die periode moet elk pensioenfonds zijn grote vermogen eerlijk verdelen over de pensioen­deelnemers, dus werkenden en gepensioneerden. Die verdeling moet evenwichtig zijn, rekening houdend met alle belangen en met solidariteit tussen generaties. De sociale partners, dus ook de FNV, onderhandelen dit per pensioen­fonds uit en leggen dat voor aan hun achterban.’

Hebben gepensioneerde FNV-leden nog inspraak op de uitwerking van de nieuwe pensioenwet in hun pensioenfonds?

‘Als de sociale partners een akkoord bereiken bij een pensioenfonds, zal de FNV-onderhandelaar dat voor instemming voorleggen aan de werkende en gepensioneerde FNV-leden die deelnemen aan dat fonds. Zij kunnen het akkoord afwijzen en de partijen terug­sturen naar de onderhandelings­tafel. Maar ook tijdens de uitwerking in het pensioenfonds hebben FNV-leden inspraak, bijvoorbeeld via het Verant­woordingsorgaan en het pensioen­fondsbestuur. In beide organen zitten vertegenwoordigers van gepensio­neerden, waaronder FNV-leden.’

Ben je tevreden met de nieuwe pensioenwet?

‘Ja, het is weliswaar een compromis, maar het is vele malen beter dan wat we nu hebben. Stel dat we deze pensioenwet niet invoeren en opnieuw zouden onderhandelen, dan blijven we op z’n minst tien jaar in het huidige stelsel zitten en wordt er weer tien jaar niet geïndexeerd. Senioren willen dat niet. Dit is een gouden kans, laten we die pakken.’

Gerard Riemen, bestuurder Pensioenen bij FNV Senioren.

Bijeenkomsten

Seniorengroepen in verschillende gemeenten houden informatiebijeenkomsten over de nieuwe pensioenwet. Informatie daarover krijg je van de seniorengroep in jouw gemeente. De FNV gaat ook bijeenkomsten organiseren voor alle FNV-leden. Houd daarvoor deze webpagina in de gaten!

Gaat mijn pensioen omhoog?

De vooruitzichten zijn positief. Vooruitlopend op de uitwerking van de nieuwe pensioenwet worden de indexatieregels per 1 juli 2022 versoepeld. Daarnaast is de financiële situatie van de pensioenfondsen verbeterd, ondanks de oorlog in Oekraïne. Indexatie hangt dus in de lucht. Blijven de cijfers zo optimistisch als nu (eind mei), dan zouden meerdere pensioenfondsen in de zomer de pensioenen kunnen gaan verhogen. Wil je weten hoe jouw pensioenfonds er momenteel voor staat? Kijk dan op de website van jouw fonds en zoek op ‘beleidsdekkingsgraad’. Is deze hoger dan 105 procent, dan is indexatie onder voorwaarden mogelijk. Eén van die voorwaarden is dat sociale partners de intentie moeten hebben om alle opgebouwde pensioenen over te zetten naar het nieuwe pensioenstelsel.

Deel deze pagina