FAQ

THELMA & JANNY

Geven antwoord

Beeld Co de Kruijff

DE AOW-VALKUIL KAN LEIDEN TOT MINDER INKOMEN.

Heb je een vraag over inkomen, wonen, zorg of vrije tijd? Stuur dan je vraag naar redactiesenior@fnv.nl en wij geven antwoord!

De Alzheimer van mijn man is inmiddels zo vergevorderd dat hij moet worden opgenomen. Wat betekent dit voor de AOW als we niet langer één huishouden vormen?

Na opname van je man krijg je een brief van de Sociale Verzekerings­bank (SVB). Je kunt ervoor kiezen je als duurzaam gescheiden te laten registreren, waardoor jullie beiden recht hebt op een (hogere) AOW-uitkering voor alleenstaanden (samen 2.633 euro bruto per maand, in plaats van 1.802 euro).

AOW-valkuil

Maar let op de zogeheten AOW-valkuil! Door het hogere inkomen wordt de eigen bijdrage aan het verpleeghuis ook fors hoger. Op de site van het CAK kun je dat berekenen. Verder kunnen de hoogte van huur- en zorgtoeslag en de inkomsten­belasting veranderen. En als je als thuiswonende ‘duurzaam gescheiden’ partner ondersteuning krijgt vanuit de Wmo ga je een eigen bijdrage betalen.

Pluspunt

Er is ook een pluspunt: als duurzaam gescheiden stel heb je recht op de fiscale alleenstaande ouderenkorting (449 euro). Het is dus goed de plussen en minnen van de keuze voor alleen­staanden AOW bij elkaar op te tellen. De beslissing je als duurzaam gescheiden bij de SVB te laten registreren, kun je sinds kort eenmalig terugdraaien. Wil je weten wat de gevolgen in jouw specifieke situatie zijn? Neem dan contact op met de SVB (bij vragen over de AOW), het CAK (voor de eigen bijdrage) en de Belastingdienst (voor de toeslagen).

Ik wacht al langer dan een jaar op een heupoperatie, maar de wachtlijst in het ziekenhuis neemt maar niet af. Zijn er andere mogelijkheden?

Ziekenhuizen hebben veel moeite om de wachtlijsten, die door de coronapandemie zijn ontstaan, weg te werken. Een hoog ziekteverzuim en personeelstekorten helpen ook niet echt. Ook vóór de coronawachtlijsten konden mensen al gebruik maken van zorgbemiddeling. Dat betekent dat als je lang moet wachten op zorg je zorgverzekeraar moet kijken of je in een ander ziekenhuis of zelfstandige kliniek sneller terecht kunt. Helaas zijn veel mensen hiervan niet op de hoogte.

Bemiddeling

Je kunt bij je zorgverzekeraar zorgbemiddeling aanvragen wanneer je langer op je operatie moet wachten dan is afgesproken of wanneer er een andere reden is dat je snel geholpen moet worden. Je moet het er wel voor over hebben buiten je eigen regio geholpen te worden. Zorgverzekeraars zeggen dat ze in 2021 voor slechts zo’n vijftien procent van hun klanten geen snellere plek konden aanbieden. Het proberen waard dus!

DOOR ZORGBEMIDDELING BEN JE VAAK SNELLER AAN DE BEURT.
HEB JIJ RECHT OP KWIJTSCHELDING GEMEENTEBELASTING?

Alles wordt duurder. We hadden het al niet breed met een klein pensioentje. Laatst hoorde ik over kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Hoe zit dat?

Als het niet lukt de gemeentelijke belastingen te betalen, kun je inderdaad om kwijtschelding vragen. De gemeente kijkt naar je inkomen, vermogen en uitgaven om te bepalen of je voor vrijstelling van bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing en onroerende­zaakbelasting in aanmerking komt.

Kwijtschelding

Elke gemeente bepaalt zelf voor welke belastingen kwijtschelding mogelijk is. Kijk dus even op de website van je gemeente. In sommige gemeenten kun je ook automatisch kwijtschelding krijgen als je inkomen niet verandert. Dan hoef je niet ieder jaar de digitale aanvraag­molen in. Kom je niet in aanmerking voor kwijtschelding, dan kun je misschien een betalingsregeling afspreken met de gemeente.

Gratis advies

Het is sowieso handig met de Adviseurs Sociale Voorzieningen van de FNV contact op te nemen. Zij kijken op welke gemeentelijke regelingen en voorzieningen je recht hebt. De gratis adviseurs kun je ook inschakelen om meer financieel overzicht te krijgen. Een afspraak maken kan hier. Bellen kan ook: 088 - 368 0 368.

Deel deze pagina