FAQ

THELMA & JANNY

Geven antwoord


Onder de leden van FNV Senioren leven veel vragen over de AOW. Daarom dit nummer een ‘AOW-special’, met antwoorden van de doorgewinterde FNV-leden Thelma en Janny.

Onlangs ben ik (vrouw, 69 jaar) tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld vanwege overtreding van de Opiumwet. Binnenkort moet ik m’n celstraf uitzitten. In die tijd zou m’n AOW stopgezet worden. Klopt dat?

Twee jaar, dat is pittig. Wij hebben geen ervaring met de bajes, gelukkig maar, dus bellen we de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor het antwoord. Het klopt: zodra een senior in de gevangenis belandt, stopt de AOW-uitkering na een maand detentie. De gevangene is bovendien verplicht de gevangenisstraf zelf bij de SVB te melden, anders loopt de AOW door en dat leidt op een later moment onherroepelijk tot een terugvordering. De reden dat de uitkering vervalt tijdens een gevangenisstraf, is dat de Staat de kosten voor het verblijf in de bajes betaalt. Klinkt logisch, maar hoe zit het dan met de vaste lasten die gedurende de straf doorlopen? Tja, daar is de veroordeelde zelf verantwoordelijk voor. Regelingen om het verlies aan AOW te compenseren, bestaan niet. Wordt een gevangene dan aan z’n lot overgelaten na z’n gevangenisstraf? Nou nee, direct bij binnenkomst in de bajes werken reclassering, gemeente, gevangenis en gedetineerde samen aan een persoonlijk plan om problemen op te lossen en re-integratie in de samenleving zo goed mogelijk te laten verlopen. Overigens zitten er op dit moment 129 gedetineerden van 67 jaar of ouder in het gevang, vooral voor gewelds- en zedenmisdrijven, overtreding van de Opiumwet en vermogensdelicten.

M’n partner zit in een verpleeghuis. Omdat we gescheiden leven, hebben we dan ook beiden recht op een hogere alleenstaande AOW?

Daar kunnen jullie voor kiezen, maar die keuze kan financieel nadelig uitpakken. Eerst wat achtergrondinformatie: ben je getrouwd of geregistreerd partner, dan krijgen jij en je partner een AOW-uitkering voor gehuwden. Gaat een van jullie voor lange tijd in een verpleeghuis wonen, dan houden jullie het gehuwdenpensioen. Maar er kan gekozen worden voor een zogenaamd ‘ongehuwdenpensioen’: jullie blijven voor de wet getrouwd en ontvangen beiden een hogere AOW. Dat klinkt aantrekkelijk, maar of het financieel positief uitvalt, is nog maar de vraag. Met een hogere AOW gaan jullie waarschijnlijk meer belasting betalen, de zorg- en huurtoeslag gaan wellicht omlaag en de eigen bijdrage voor het verpleeghuis valt misschien hoger uit. Bovendien krijgt bij overlijden de overlevende partner geen overlijdensuitkering AOW. De alleenstaande ouderenkorting kan weer positief uitpakken, maar dat ligt aan de locatie van het verpleeghuis. Zo zijn er allerlei factoren die een rol spelen bij jullie besluit. Wij adviseren om contact op te nemen met de FNV. Een van onze consulenten onderzoekt dan samen met jullie welke optie het meest aantrekkelijk is.

Ik ben gescheiden van m’n man en we wonen apart. Maar de SVB wil ons geen alleenstaande AOW-uitkering geven, omdat we te veel samen zouden zijn. Wat kan ik hiertegen doen?

Je bent zeker niet de enige met dit probleem. Het regent klachten van AOW’ers die hun huwelijk al lang geleden hebben ontbonden of gescheiden van tafel en bed leven. Er zijn zelfs gescheiden stellen die jarenlang een alleenstaande AOW hebben ontvangen, maar nu opeens door de SVB worden beschouwd als ‘gehuwd’ stel, omdat de ex-gehuwden elkaar nog wel eens zien. Het gevolg is dat beiden een samenwonenden-AOW ontvangen. Het lijkt wel of de SVB de laatste tijd elk marginaal contact tussen ex-echtelieden aangrijpt om de alleenstaande AOW af te pakken. Wij schrikken hiervan. Gescheiden gepensioneerden die elkaar zien op de verjaardagen van de kleinkinderen, elkaar af en toe helpen bij een medisch of ander probleem en nog met elkaar door één deur kunnen: zij zouden niet moeten vrezen voor hun AOW. Ons advies: maak bezwaar tegen het besluit van de SVB! FNV Senioren kan je daarbij helpen. Neem contact op met ons Contactcenter, waarna de zaak wordt opgepakt.

Deel deze pagina