VOORWOORD

DIT NOOIT MEER

Het was een zomer om niet te vergeten. In augustus een ongekend warme hittegolf en de verontrustende stijging van het aantal coronabesmettingen. En in juli de instemming van het FNV-Ledenparlement met de uitwerking van het pensioenakkoord.

In dit magazine van FNV Senioren wordt uitgelegd wat het akkoord nu betekent voor ons, gepensioneerden. Een van de conclusies die ik uit dit artikel trek, is dat er nog veel onduidelijk is. Hoe zit het bijvoorbeeld met mogelijke pensioenkortingen, nu pensioenfondsen lijden onder de coronacrisis? En zal er ooit sprake zijn van indexatie van de pensioenen? Een ding staat vast: FNV Senioren blijft strijden tegen kortingen en voor indexatie en koopkrachtherstel van gepensioneerden. Nu corona weer meer rondwaart, komt bij mij de vraag op: wat moeten we tijdens een tweede golf anders doen dan in de eerste golf? Ik denk dan gelijk aan de verpleeghuizen. Bijna hermetisch afgesloten gedurende de eerste golf, met schrijnende situaties voor bewoners en hun naasten tot gevolg. Bescherming bood het ook niet, veel bewoners werden alsnog virusslachtoffer. Dit nooit meer, zeggen drie dochters in dit artikel waarin ze vertellen over het opsluiten van hun (schoon)moeders en het buitensluiten van hun naasten. Ik sluit me er bij aan: dit nooit meer. Als er weer een coronagolf komt - laten we hopen van niet - dan moet er sprake zijn van maatwerk en een goede balans tussen veiligheid en vrijheid. Ten slotte, voor een ontspannen corona-veilig dagje uit tip ik landgoed Zonnestraal, een architectonisch kunststuk in Hilversum met een sterk vakbondsverleden. Wandelen, rondgeleid worden, fietsen, wijnproeven, lunchen: alles is mogelijk op dit prachtige landgoed. Lees er hier meer over!

Jan R. de Jong Voorzitter sector FNV Senioren