REACTIES

POST VAN LEDEN VAN FNV SENIOREN

Wil jij de redactie laten weten wat je vindt? Mail dan naar redactie@fnv.nl

BIBLIOTHEEK

Sinds vijftig jaar ben ik FNV-lid en sinds kort met pensioen. Onlangs heb ik me aangemeld bij de plaatselijke seniorenvereniging als ouderenadviseur, maar je kunt niet alles weten. Om te voorkomen dat ik straks voor mij onbekende problemen een oplossing moet zoeken, terwijl het antwoord in Nederland ergens verstopt zit, heb ik deze vraag: is er bij de FNV of elders een soort van bibliotheek beschikbaar waar oplossingen te vinden zijn voor problemen van ouderen? Denk aan kwijtschelding, middelen inkomen, betalingsregeling, aanvragen Wet langdurige zorg, Wmo, energie, huur, zorgtoeslag? Of moet ik toch gaan googlen ?

Jos van Velthoven

Beste Jos, graag verwijzen we voor antwoorden op vele vragen naar de websites van FNV Senioren, Belastingservice FNV (voor vragen over belastingen en toeslagen) en de Rechtenwijzer Senioren, die infor­matie bevat over inkomensregelingen en -voorzieningen.

Voor informatie over het thema ‘uitgaven’ kun je terecht bij onze samenwerkings­partner Nibud, www.nibud.nl.

Heb je daarna nog vragen, neem dan gerust contact op met een consulent of bestuurder in jouw regio. Zij hebben veel kennis en informatie over thema’s die voor senioren belangrijk zijn.

IN DE KNEL

Daar de kloof tussen arm en rijk steeds verder groeit, komen de mensen aan de onderkant van onze samenleving steeds meer in de knel. Leven alleen van een AOW-tje is geen feest. Terwijl aan de bovenkant mensen zijn die een bedrijfspensioen hebben die de AOW totaal niet nodig hebben. Bulken al van geld. Is al een keer duidelijk ter sprake geweest in een tv-programma van Cees van Grimbergen. Waarin mensen waren die zeiden dat ze de AOW als een leuk extraatje beschouwden. Er kan toch een limiet gesteld worden: dat als je een hoog bedrijfspensioen ontvangt, minder of geen AOW ontvangt. Kan weer gebruikt worden om de standaard-AOW wat te verhogen. Over eerlijk verdelen gesproken.

Cees Koopman

Beeld Rob Nelisse

VROUWEN

Tip: ik zou ook graag seniorvrouwen willen zien in uw blad, bijvoorbeeld bij de fotowedstrijd en interviews met kaderleden.

Anya Kooijman

Beste Anya, bedankt voor je tip! In FNV Magazine Senioren proberen we altijd rekening te houden met een goede balans tussen man-vrouw, diverse achtergronden en leeftijden. Maar het kan voorkomen dat in een nummer meer mannen dan vrouwen staan, of omgekeerd. We blijven er op letten!

Deel deze pagina