FAQ

THELMA & JANNY

geven antwoord

Beeld Co de Kruijff

FNV SENIOREN IS HET NIET EENS MET HUURBELEID SENIOREN

Onder gepensioneerden leven veel vragen over inkomen, wonen, zorg en vrije tijd. Als doorge­win­terde leden van FNV Senioren hebben wij, Thelma & Janny, op veel vragen een antwoord.

Heb je ook een vraag? Stuur deze dan naar redactiesenior@fnv.nl en wij geven antwoord!

Klopt het dat gepensioneerden sinds juli 2022 te maken hebben met een inkomensafhankelijke huurverhoging als het inkomen boven de sociale huurgrens ligt?

Dat klopt, gepensioneerden die met een hoger inkomen in een sociale huurwoning wonen, zijn sinds een wetswijziging niet langer uitgezonderd. Een slechte zaak, vindt FNV Senioren, omdat ouderen vaak niet in staat zijn een nóg hogere huur te betalen. Een huis kopen is ook geen optie meer.

De inkomensafhankelijke huurverhoging was vroeger een percentage van je inkomen dat boven op de jaarlijkse huurverhoging van je sociale huur­woning kwam. Nu is het een vast bedrag van maximaal 50 of 100 euro per maand, dat in plaats komt van de reguliere huurverhoging.

Alleenwonenden met een inkomen vanaf 47.948 euro bruto en meerpersoons­huishoudens die jaarlijks meer dan 55.486 euro hebben, betalen maximaal 50 euro extra per maand. Een huurverhoging van 100 euro geldt voor eenpersoonshuishoudens met een inkomen hoger dan 56.527 euro en voor een meerpersoonshuishouden met meer dan 75.369 euro.

Mensen met een chronische ziekte of handicap kunnen gebruikmaken van een uitzonderingsregel. Meer informatie vind je bij de Woonbond.

Ik zie door de bomen het bos niet meer nu mijn vrouw zorg nodig heeft. Wie kan mij helpen de juiste zorg en ondersteuning te regelen?

De onafhankelijke cliëntondersteuner! Deze kan jou helpen met informatie, advies én bemiddeling als je zorg en ondersteuning voor je vrouw moet organiseren. Gratis! Deze cliëntondersteuners zijn goed op de hoogte van zorg en ondersteuning in jullie regio, luisteren naar jullie wensen en helpen de juiste zorg te regelen. De onafhankelijke cliëntondersteuner werkt altijd in het belang van de cliënt en gaat mee naar gesprekken.

Via de gemeente kun je gebruikmaken van een cliëntondersteuner die je helpt met het organiseren van bijvoorbeeld huishoudelijke zorg en hulp, dagbesteding, hulpmiddelen en woningaanpassing (Wmo). Via het Zorgkantoor heb je recht op een gratis onafhankelijke cliëntondersteuner als het gaat om bijvoorbeeld het regelen van een verblijf in een zorginstelling, persoonlijke verzorging en verpleging, medische zorg, aanpassingen of dagbesteding (Wlz-zorg).

Meer informatie over cliëntondersteuning en hoe je met een ondersteuner in contact komt, vind je op deze pagina!

Voor Wmo-zaken kun je ook terecht bij de begeleiders Keukentafelgesprek van de FNV. Zij geven je kosteloos advies over de Wmo-aanvraag en het Keukentafelgesprek. Meer info vind je hier of bel met ons Contactcenter 088 – 368 0 368.

DE CLIËNTONDERSTEUNER WERKT ALTIJD IN HET BELANG VAN DE CLIËNT
DE GEMEENTEPOLIS IS EEN VOORDELIGE ZORGVERZEKERING

Ik hoorde laatst dat je via de gemeente een goedkopere zorgverzekering kunt afsluiten. Klopt dat?

Voor mensen met een laag inkomen of met een chronische ziekte of beperking bestaat inderdaad de Gemeentepolis. De voorwaarden voor deze collectieve zorgverzekering en de bijbehorende zorgpakketten kunnen per gemeente verschillen. Dat geldt ook voor de inkomens- en vermogensvoorwaarden. De Gemeentepolis bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering.

Omdat de gemeente meebetaalt en zorgverzekeraars meestal korting geven is de verzekering voordeliger. Vaak is het meeverzekerde eigen risico 0 euro en zijn er meer én hogere vergoedingen. Ook gelden geen eigen bijdragen voor behandelingen of medicijnen. Voor minder draagkrachtige senioren die thuiszorg of ondersteuning nodig hebben, is het handig dat de eigen bijdrage voor de Wmo vaak is meeverzekerd.

Op deze website kun je zien wat de voorwaarden in jouw gemeente zijn en een aanvraag indienen.

Deel deze pagina