VERENIGINGSNIEUWS

Op zoek naar een penningmeester en leden Algemeen Bestuur

TUSSENTIJDSE VERKIEZING BIJ DE FNV

PLANNING VERKIEZINGEN 2022

2-19 september: Voordrachtperiode

2-21 september: Kandidaatstellingsperiode

30 september-24 november: Toetsing kandidaten

25 november: Bekendmaking kandidatenlijst

25 november-8 december: Campagneperiode

9 december: Verkiezing en benoeming door Ledenparlement

De FNV zoekt een nieuwe penningmeester. Maar dat niet alleen. Er zijn ook nog vier vrije zetels in het Algemeen Bestuur die kunnen worden bezet. In het najaar wordt er voor deze belangrijke functies een tussentijdse verkiezing georganiseerd.

Waarom zoeken we een nieuwe penningmeester?

In juni 2021 heeft het Ledenparlement Willem Noordman herkozen als penningmeester in het bestuur van de FNV. Willem heeft al tijdens zijn verkiezingscampagne aangegeven deze functie niet voor de complete zittingstermijn van vier jaar te willen uitvoeren; hij gaat binnenkort met pensioen.

Wat houdt de functie van penningmeester in?

De functie van penningmeester is belangrijk in het bestuur. Hij of zij beheert de geldmiddelen en andere bezittingen van de FNV, bewaakt de financiële stabiliteit, legt hierover verantwoording af aan het Ledenparlement en signaleert tijdig als wordt afgeweken van eerder genomen besluiten.

Wie ooit een huishoudboekje heeft bestierd, weet dat er meer bij komt kijken dan ‘goed zijn in rekenen’. Bij een grote en ideële organisatie als de FNV geldt dat in het kwadraat: de penningmeester beheert de financiën en bezittingen, maar weet ook precies wat er nodig is om de onschatbare waarde van de vakbond overeind te houden. Daarnaast bestuurt hij/zij samen met de andere bestuursleden de FNV.

Tussentijdse verkiezing Algemeen Bestuur

Tijdens de verkiezingen van 2021 zijn niet alle zetels in het Algemeen Bestuur vervuld. Het bestuur zoekt geschikte kandidaten die de functie 'Lid Algemeen Bestuur' (onbezoldigd) willen vervullen.

Wat doet een lid van het Algemeen Bestuur?

Het Algemeen Bestuur is volgens de statuten verantwoordelijk voor het besturen van de FNV-vereniging. Een lid van het Algemeen Bestuur ontwikkelt beleid en voert dit uit binnen de kaders die zijn gesteld door het Ledenparlement en het Algemeen Bestuur zelf. Ook bewaakt hij/zij de grondslag en leidende principes van de FNV. Je hebt in deze functie dus veel invloed op de koers van de grootste vakbond van Nederland en vertegenwoordigt de belangen van vele werkenden, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden.

Het Algemeen Bestuur bestaat uit zeventien leden, waarvan zeven Dagelijks Bestuurders, zoals de voorzitter en de penningmeester (bezoldigde functies), en tien leden Algemeen Bestuur (onbezoldigde functies). De vier vacatures betreffen onbezoldigde functies.

Interesse?

Kandidaatstellen is mogelijk tot en met 21 september 2022.

Meer weten over deze functies en het traject? Kijk op www.fnv.nl/verkiezingenbestuur

Deel deze pagina