KADERLID IN BEELD

BEGELEIDING BIJ KEUKENTAFELGESPEK

‘HET GEEFT MENSEN RUST’

tekst Eva Prins, beeld Marc Driessen

‘Als mensen om hulp vragen, en ik kan helpen, dan help ik’, zegt Gerrit Nijendaal (76) uit Bovenkarspel, al 35 jaar kaderlid. Sinds kort is hij ook begeleider keuken­tafelgesprek, een nieuwe vrijwilligersfunctie bij FNV Senioren.

‘Had je vroeger een traplift nodig, dan was het standaard antwoord van de gemeente: ga maar verhuizen’, zegt Gerrit. Zo gek maakt hij het zelden nog mee, maar de insteek van een gemeente bij Wmo-aanvragen blijft toch een wantrouwend: ‘Is het wel echt nodig?’ is zijn ervaring. En daarom is het goed als er een onafhankelijk iemand bij die keukentafelgesprekken aanwezig is. ‘Als er iemand bij zit, zijn ambtenaren voorzichtiger, letten ze meer op hun woorden’, zegt het kaderlid. En ook voor de aanvrager is het fijn. ‘Het haalt wat spanning weg; het maakt mensen rustiger.’


Goed luisteren

Het werk van een begeleider keukentafelgesprek begint echter al voor het daadwerkelijke

keukentafelgesprek: met een voorgesprek. Daarin luistert hij of zij vooral goed naar wat iemand wil en nodig heeft. ‘Vaak is dat meer dan alleen huishoudelijke hulp’, zegt Gerrit. Zo bleek bij een recent gesprek dat de mevrouw in kwestie eigenlijk ook een traplift nodig had. Op basis van dit voorgesprek kan het lid dan goed geïnformeerd een verzoek doen voor een keukentafelgesprek bij het zorgloket van zijn of haar gemeente. Desgewenst helpt de begeleider ook bij dit verzoek en al het andere regelwerk dat mogelijk nog volgt.


Nieuwste snufjes

Een begeleider keukentafelgesprek is speciaal geschoold voor dit werk, dus goed op de hoogte van wet- en regelgeving. En in het geval van Gerrit ook van de nieuwste voorzieningen, want hij gaat elke twee jaar naar de Support Beurs waar alle nieuwste snufjes voor gehandicapten worden gepresenteerd.

Die kennis kwam ooit goed van pas toen een zwaar gehandicapte vriendin van hem een rolstoel met hulpmotor en joystick wilde aanvragen. ‘‘Die bestaat niet’, beweerde de ambtenaar, terwijl we een folder hadden toegestuurd’, vertelt het kaderlid. Uiteindelijk kwam het in deze zaak tot een hoorzitting waarbij zijn vriendin in het gelijk werd gesteld. De rolstoel kwam er en maakte voor haar een enorm verschil. Was ze voorheen altijd afhankelijk van haar man, of andere hulp, nu kon ze korte afstanden zelfstandig afleggen. ‘Een mooi resultaat’, zegt Gerrit, ‘maar we zijn er wel meer dan een jaar mee bezig geweest.’


Voldoening

Gerrit, gepensioneerd drukker, doet het graag, en ook al heel lang: mensen bijstaan en helpen. Zo is hij onder andere al sinds jaar en dag belastinginvuller voor de FNV, is hij WIA-begeleider en bemenst hij, het mede door hemzelf opgezette, sociaal adviesbureau in de gemeente Stede Broec. En altijd alles op de fiets. ‘Ik ben onder de mensen en het geeft veel voldoening en waardering om mensen te helpen’, motiveert hij. Maar hij heeft in de loop van de jaren wel beter ‘nee’ leren zeggen, vertelt hij. ‘Dat moet ook. Ik ben hartpatiënt, dus moet op mijn gezondheid letten. En mijn vrouw, overigens ook volop actief als vrijwilliger, wil ook nog wel eens samen leuke dingen doen.’

Hulp nodig?

Hulp van een begeleider keukentafelgesprek is vooralsnog beschikbaar in de regio’s:

Noord-West: seniorennoordwest@fnv.nl, 088 368 02 60 (Lili Brouwer)

Noord: seniorennoord@fnv.nl, 06 469 88 115 (Sonja Zuur)

en Zuid: 088 3681791 of 088 368 02 47 (Jeanne Custers)

Wil je zelf begeleider worden? Neem dan contact op met Lili Brouwer via lili.brouwer@fnv.nl of via telefoonnummer 06 539 42 515