VOORWOORD

EEN VOLLE AGENDA

De feestdagen staan voor de deur. Een gezellige tijd, met etentjes en cadeaus, althans voor een deel van de ouderen. Voor anderen is het toch een minder fijne tijd; zonder familie, wegens ziekte en of geldĀ­gebrek. En tijdens Kerstdagen speelt eenzaamheid nog eens extra op.

beeld Jeannette Schols

Voor FNV Senioren is er dus ook in het nieuwe jaar veel om voor te knokken. De agenda staat vol. In 2020 staan we weer voor hulp aan en respect voor alle senioren. Voor hen die zorg of ondersteuning nodig hebben, eenzaam zijn en uiteraard ook voor de maatschappelijk actieven, zoals vrijwilligers, werkenden, mantelzorgers en grootouders. FNV Senioren zet zich in voor de meer dan drie miljoen senioren: voor goede, betaalbare ouderenzorg en voldoende, passende seniorenwoningen.


Wij gaan uiteraard vol voor koopkrachtbehoud van senioren. De pensioenfondsen zijn rijker dan ooit, de economie draait goed, dus van pensioenkortingen kan en mag geen sprake zijn. We gaan in de uitwerking van het Pensioenakkoord de komende tijd voor pensioenindexatie. Onze speciale aandacht gaat uit naar de gevolgen van dit akkoord voor de bestaande pensioencontracten, die de laatste jaren niet geïndexeerd zijn. Toch zijn de fondsen in deze periode gemiddeld genomen in waarde verdubbeld. Deze gelden mogen zeker niet alleen voor de transitie worden ingezet.


Om voor onze leden deze doelen te bereiken, zullen we ook in 2020 weer onderhandelen, druk zetten en actievoeren. Maar tijd voor ontspanning is er komend jaar natuurlijk ook, onder meer in de vorm van de Seniorendag, die FNV Senioren elk jaar voor haar leden organiseert. Dit jaar was die feestelijke dag in het Openluchtmuseum (kijk hier voor een terugblik).


Veel leesplezier, fijne feestdagen en een gelukkig & gezond 2020!

JAN R. DE JONG
VOORZITTER SECTOR FNV SENIOREN