VOORWOORD

EEN BEWOGEN JAAR

We zitten in de nadagen van een bewogen jaar. Eerst wil ik namens de sector FNV Senioren stil staan bij de ont­vallen (kader-)leden en hun naasten. We wensen alle betrokkenen veel sterkte toe.

Natuurlijk zijn er ook blijde gebeurtenissen geweest. Echter door de bank genomen is 2020 een jaar van zorg geworden. Het coronavirus heeft heel veel impact op ons dagelijks leven en geeft veel mensen grote zorg. Laten wij er op vertrouwen dat er snel een vaccin is. Maatschappelijk en economisch gezien is er veel gebeurd en dit zal ook gelden voor 2021. Als senioren zullen wij op het vinkentouw moeten zitten. We moeten letten op de uitwerking van het pensioenakkoord en de directe gevolgen voor ons als senioren. Ook de verhoging van het wettelijk minimumloon naar veertien euro per uur, wat de FNV nastreeft, heeft onze aandacht. Een hoger minimumloon betekent immers een verhoging van de AOW, omdat beide gekoppeld zijn. Het is dan wel van belang dat deze koppeling gehandhaafd blijft en dat ook senioren profiteren van een hoger minimumloon. Kortom, we krijgen allen een druk jaar en ik vertrouw erop dat onze leden ons kritisch blijven volgen en ondersteunen in de verantwoordelijkheden die wij samen hebben. Namens de sector: fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Jan R. de Jong Voorzitter sector FNV Senioren