LONG COVID

FNV WIL CORONAFONDS VOOR WERKNEMERS MET LONG COVID

Tekst Pien Heuts Illustratie Shutterstock

‘IN HET BEGIN WERD NOG VOOR ZE GEKLAPT, NU IS ER VEEL ONZICHTBAAR LEED’

De FNV vindt het ontoelaatbaar dat werknemers die langdurige coronaklachten hebben door hun werk, slachtoffer van de situatie worden. Een financiële tegemoetkoming uit een coronafonds kan het ergste leed verlichten.

Al in een vroeg stadium van de coronapandemie, april 2020, zette het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, COVID-19 op de beroepsziektelijst. Door deze registratie kunnen zieke werknemers hun werkgever aansprakelijk stellen voor de gezondheidsschade die zij tijdens het werk opliepen. Lukt het aannemelijk te maken dat zij ziek zijn geworden door het werk, dan komt een letselschadevergoeding in zicht. ‘Niet alleen in de zorg, maar ook in de beveiliging, de schoonmaak, het openbaar vervoer, de voedingsindustrie en de kinderopvang zijn werknemers besmet geraakt’, zegt Marike Schooneveldt van FNV Bureau Beroepsziekten. ‘Ruim honderd vakbondsleden hebben zich inmiddels gemeld bij FNV BBZ. ‘We hebben tot nu toe drie individuele aansprakelijkstellingen de deur uitgedaan. Het overgrote deel van de werknemers zit nu in het tweede jaar ziektewet en hoopt nog te kunnen re-integreren bij de eigen werkgever. Ze willen dat proces niet verstoren of hebben nu gewoon te weinig energie voor een beroepsziektezaak.’

FINANCIËLE TEGEMOETKOMING

Het aansprakelijk stellen van werkgevers is een langdurig en ingrijpend traject. Daarom pleitte de FNV dit voorjaar voor een door de overheid gefinancierd tegemoetkomingsfonds voor langdurig zieke werknemers in cruciale beroepen. Dat verzoek is voorlopig doorgeschoven naar het nieuwe kabinet. ‘Als je lang ziek bent, keldert je inkomen’, weet FNV-beleidsmedewerker Zorg & Welzijn Rian van Nispen. ‘Om werknemers, die de dupe zijn geworden van veelal slechte arbeidsomstandigheden tijdens de coronapandemie, tegemoet te komen, is zo’n coronafonds wel het minste gebaar. Naar het voorbeeld van het asbest- of OPS-fonds (schildersziekte, red.) zouden zieke werknemers financieel lucht krijgen als ze een vast bedrag van bijvoorbeeld 30.000 duizend euro krijgen. Daarnaast wordt de werkgever aansprakelijk gesteld.’

ONZICHTBAAR LEED

Om een beeld te schetsen waar vooral zorgmedewerkers met langdurige covidklachten tegenaan lopen is de FNV deze zomer gestart met een onderzoek. ‘Een fors deel van de zorgmedewerkers die op het werk besmet zijn geraakt, heeft door langdurige klachten financiële schade. We willen graag weten wat long covid betekent voor werk, inkomen en persoonlijk leven. Krijg je voldoende steun van je werkgever, hoe vang je de inkomensachteruitgang in de ziektewet op, wat zijn de gevolgen voor je sociale leven? Het is schrijnend dat medewerkers in ziekenhuizen, en in de verpleeghuis-, thuis-, gehandicapten- en ambulancezorg, in het begin van de pandemie ziek zijn geworden door gebrek aan beschermingsmiddelen. En dat terwijl zij alles op alles zetten om goede zorg te verlenen. In het begin werd nog voor ze geklapt, nu is er veel onzichtbaar leed.’ De onderzoeksresultaten worden later in december verwacht.

BUREAU BEROEPSZIEKTEN

Ben jij ziek geworden door je werk? Wij helpen je bij het verhalen van de schade op je werkgever. Op fnv.nl/bbz lees je hoe dat in zijn werk gaat.

Deel deze pagina