MONDIAAL FNV

STEUN EEN OMA IN INDIA

Maak een waardig leven mogelijk

Met onze decemberactie 2021 willen we samen met jou 100 oma’s in India helpen. Deze vrouwen hebben hun leven lang, veelal van kinds af aan, gewerkt als huishoudelijk medewerker. Maar ze werden ontslagen. En omdat familie, spaargeld, pensioen of een ander sociaal vangnet ontbreekt, hebben ze een groot gebrek aan eten en medicijnen.

ONZICHTBAAR & ONBESCHERMD

De huishoudelijk werkers in India doen het (vuile) werk in privéhuizen en zorgen voor de kinderen, grootouders en huisdieren. Dat is een grote verantwoordelijkheid die zij onzichtbaar, onderbetaald en onbeschermd dragen. Als werknemer worden ze niet erkend in India. Ontslag betekent vaak geen inkomen.

ETEN EN MEDICIJNEN

Onze Mondiaal FNV partner National Alliance for Domestic Workers helpt deze oma’s. Voor 50 euro geef je één voormalig huishoudelijk medewerker al een half jaar eten en medicijnen. Zodat ze waardig oud kunnen worden. Doneer en steun deze vrouwen. National Alliance for Domestic Workers zorgt ervoor dat het geld rechtstreeks naar de oma’s gaat die het het hardste nodig hebben. Alle beetjes helpen. Bedankt voor je bijdrage.

DONEER NU ÉN STEUN EEN OMA

Doe een gift t.a.v. Stichting Mondiaal FNV op rekeningnummer SNS Bank: IBAN: NL15 SNSB 0635 1171 85, onder vermelding van ‘Decemberactie 2021’. Of word donateur via www.fnv.nl/doneer

FNV MONDIAAL

Mondiaal FNV is al meer dan vijftien jaar bezig met het thema verantwoorde sloop van schepen en ondersteunt via de internationale sectorfederatie IndustriALL de organisatie van vakbonden op scheepssloperijen in India, Pakistan en Bangladesh. FNV-kaderleden verzorgen trainingen in veilig en gezond werken.

Meer info: www.mondiaalfnv.nl

image

Deel deze pagina