FAQ

THELMA & JANNY

Geven antwoord


HEB JE HULP NODIG? DAN KUN JE UITERAARD BIJ BELASTINGSERVICE FNV TERECHT
HUURWONINGEN MOETEN ZO SNEL MOGELIJK WORDEN OPGEKNAPT

Onder gepensioneerden leven veel vragen over inkomen, wonen, zorg en vrije tijd. Als door­gewin­terde leden van FNV Senioren hebben wij, Thelma en Janny, op veel vragen een antwoord!

Jarenlang heb ik te weinig pensioen ontvangen van m’n pensioenfonds ABP. Dit jaar heeft het ABP alles in één keer gecompenseerd, maar nu heb ik problemen met de inkomstenbelasting en toeslagen. Wat kan ik doen?

ABP had het achterstallig pensioen natuurlijk gespreid moeten uitkeren, zodat je niet opeens veel geld op je rekening gestort krijgt. Met alle gevolgen van dien voor inkomensafhankelijke regelingen zoals de zorg- en huurtoeslag. En de inkomstbelasting natuurlijk. ABP heeft toegezegd de financiële schade die mensen hebben geleden, en die zij niet zelf kunnen oplossen, te compenseren.

Wat je zelf kunt doen, is gebruikmaken van de zogeheten middelingsregeling van de Belastingdienst. Dit is een regeling voor mensen die een sterk wisselend inkomen hebben. Het inkomen kan dan over drie jaar worden gespreid, waardoor je gemiddeld met een lager belastingtarief te maken kunt krijgen. Via de site van de Belasting­dienst kun je een verzoek om middeling aanvragen.

Ook kun je, als je de huurtoeslag dreigt mis te lopen, de Belastingdienst vragen de nabetaling als bijzonder inkomen buiten beschouwing te laten, zodat de nabetaling niet meetelt voor de huurtoeslag. Uiteraard kun je bij Belastingservice FNV terecht als je hulp nodig hebt: www.fnv.nl/belastingservice of bel 088 - 368 0 368.

Nu de kinderen het huis uit zijn overwegen we een kamer te verhuren aan een student. Wat is een handige aanpak?

Veel studenten zullen blij zijn met jouw bijdrage om iets te doen aan het schreeuwend tekort aan goede huisvesting. Maar hoe kom je aan een leuke student? Navraag bij familie of vrienden levert vaak een betrouwbare huurder op. Maar je kunt je ook aanmelden bij een van de online platforms die vraag en aanbod bij elkaar brengen.

Zoals Hospi Housing (www.hospihousing.com), dat na aanmelding een medewerker stuurt om de kamer te bekijken en de wensen te inventariseren. Als een match is gevonden, regelt Hospi Housing een (online)kennismakingsgesprek. Is er een klik tussen hospita en student, dan helpt het platform met het opstellen van een contract en betaalafspraken.

Voor het verhuren van een kamer heb je geen vergunning nodig. Bovendien betaal je over inkomsten tot 5.668 euro (2021) geen belasting. Verder maakt een hospitaclausule in het verhuurcontract het mogelijk dat je in het eerste jaar het huurcontract eenzijdig kunt beëindigen.

Ik wil snel m’n huis isoleren. Welke subsidies zijn er beschikbaar?

Dat ligt eraan of je een huur- of koopwoning hebt. Mensen die huren, komen er bekaaid vanaf, omdat de verhuurder (nog) niet verplicht is energiebesparende maatregelen te nemen. Daarom vindt de FNV dat huurwoningen zo snel mogelijk moeten worden opgeknapt, zonder dat de huren stijgen. Ook heeft de FNV de Tweede Kamer gevraagd vooral huishoudens met een laag inkomen in slecht geïsoleerde (huur)woningen te compenseren voor de stijgende energieprijzen.

Heb je een koopwoning? Dan geldt tot 2030 de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE), een overheidssubsidie voor allerlei isolatiemaatregelen. Daarmee kun je ongeveer twintig procent van de investering terugkrijgen en bespaar je voortaan energiekosten. Je mag meerdere keren subsidie aanvragen voor dezelfde woning, mits het om andere maatregelen gaat. Subsidie kun je aanvragen bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (www.rvo.nl/particulieren).

Boven op deze subsidie kun je via het Warmtefonds een energiebespaarlening afsluiten (www.energiebespaarlening.nl). Verder verstrekken veel gemeenten duurzaamheidsleningen. Op www.milieucentraal.nl staan alle subsidies en leningen op een rij.

VOOR HET VERHUREN VAN EEN KAMER HEB JE GEEN VERGUNNING NODIG

Deel deze pagina